Naš brand

HRVATSKA JUNETINA

Brand Hrvatska junetina svakim danom sve se više širi. U lancu uzgoja i prodaje već je više od stotinu proizvođača, distributera, mesnica, trgovačkih lanaca, hotela i restorana.

 

 

Nova obveza za korisnike prema Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu
Baby Beef, Udruga za tov i uzgoj junadi
Hrvatska junetina, Baby beef, beef
1717
post-template-default,single,single-post,postid-1717,single-format-standard,bridge-core-3.1.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_menu_slide_from_right,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Nova obveza za korisnike prema Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu

U novom Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu (NN 157/2023) koji je izašao 28. prosinca 2023. godine, uvodi se nova obveza za korisnike. Obveza je dokazivanja aktivnosti putem aplikacije AgroGTF, odnosno, geotagirane fotografije ARKOD parcela. Geotagiranom fotografijom koja se koristi putem AgroGTF, aplikacije Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, korisnici potpora dokazuju poljoprivrednu djelatnost na ARKOD parceli. Geotagirana fotografija prikazuje snimljenu fotografiju ARKOD parcele na kojoj su označene geografska dužina i širina (lokacija), datum i vrijeme.

Dostava geotagiranih fotografija putem AgroGTF mobilne aplikacije obavezna je kao dokaz pojedinih aktivnosti za proizvodnu 2024. godinu za nekoliko intervencija:

·         Eko shema 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama (iznošenje gnoja i inkorporacija u tlo)

·         Eko shema 31.06. Konzervacijska poljoprivreda (reduciranu obradu, pokrivenost tla)

·         Eko shemu 31.02. Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima (ekstenzivno napasivanje s 0,3 do 1 UG/ha)

·         IAKS mjeru ruralnog razvoja 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (postavljanje i skidanje klopki)

·         IAKS mjeru ruralnog razvoja 70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima (postavljanje i skidanje dispenzera)

Ministarstvo poljoprivrede već duže vrijeme najavljuje smanjivanje uvjeta koje će poljoprivrednici morati zadovoljiti, u smjeru smanjivanja nepotrebnih administrativnih opterećenja. No, ovakvim uvjetima u pravilnicima, nameću poljoprivrednicima nova administrativna opterećenja i to sve radi nedovoljnog kadra u Agenciji za plaćanje koji bi vršili nadzor provedenih mjera. Ovakvim i sličnim uvjetima, korisnike se želi preopteretiti u smislu da osim što proizvode, da vrše i sam nadzor svoje proizvodnje. Zadatak korisnika treba biti i ostati samo proizvodnja. Dostava geotagiranih fotografija  uzrokuje veliki problem vremenskog opterećenja korisnika. Osim samog vremena potrebnog za obrazovanje korisnika, radi se i o vremenu koje odlazi na samo snalaženje i korištenje aplikacije za vrijeme rada na AKORD parcelama te samog odlaska u  podružnice Agencije za plaćanja, kako bi se uopće dodijelio zadatak slikanja putem AgroGTF aplikacije.

Prema podacima iz CAP indikatora ZPP-a EU iz 2020. godine, dobna struktura hrvatskih poljoprivrednika, nositelja poljoprivrednih gospodarstava koji su stariji od 55 godina u Hrvatskoj iznosi 61,6%. Vezano za obvezu dostave geotagiranih fotografija, tu također možemo vidjeti problem koji se javlja zbog informatičke nepismenosti, pogotovo stanovništva u starijoj životnoj dobi. Isto tako, veliki problem nastaje zbog nedostupnosti interneta i samog signala na pojedinim područjima  (poljoprivrednim površinama) pa se tako javljaju problemi tehničke prirode.

Na zadnjoj sjednici Udruge za tov i uzgoj junadi „Baby beef“, održane 19.siječnja 2024. godine,  raspravljalo se i o intervenciji 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, gdje je konačan zaključak udruge da nitko od stočara neće moći ostvari dovoljan broj bodova za prolazak. Dosadašnji sektorski sustavi zamijenjeni su natječajem koji je demotivirajući za stočare te nikako nije u skladu s Zajedničkom poljoprivrednom politikom koja imaju u cilju povećanje proizvodnje mesa.

Udruga za tov i uzgoj junadi „Baby beef“