Naš brand

HRVATSKA JUNETINA

Brand Hrvatska junetina svakim danom sve se više širi. U lancu uzgoja i prodaje već je više od stotinu proizvođača, distributera, mesnica, trgovačkih lanaca, hotela i restorana.

 

 

Promjene u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu
Baby Beef, Udruga za tov i uzgoj junadi
Hrvatska junetina, Baby beef, beef
1696
post-template-default,single,single-post,postid-1696,single-format-standard,bridge-core-3.1.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_menu_slide_from_right,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Promjene u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu

Poštovani poljoprivrednici, proizvođači junadi članovi Udruge Baby Beef Gudovac,
28.12. je objavljen  ̋Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu ̋, NN 153/2023. Ovim putem želimo skrenuti pozornost naših članova na novosti koje su donesene u odnosu na prošlu (2023.) godinu.

  • Kod minimalnog održavanja trajnih travnjaka pomiče se datum prve košnje ili malčiranja, s 15. srpnja na 15. rujna. Na površinama pašnjaka i krških pašnjaka, na kojima je korisnik prijavio održavanje napasivanjem neovisno o koeficijentu prihvatljivosti, minimalne aktivnosti održavanja provode se napasivanjem stoke u vlastitom posjedu, te moraju biti provedene barem jednom prije 15. rujna. U svrhu boljeg dokazivanja provedenih aktivnosti i smanjenja takozvanih crvenih parcela, Agencija za plaćanja će od korisnika češće tražiti dostavu geotagiranih fotografija. Poljoprivrednici će biti u obvezi evidentirati osnovne aktivnosti i poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš.
  • U PVP intervencijama 32.01. Krave u proizvodnji mlijeka, 32.02. Tov junadi, 32.03. Krave dojilje, 32.04. Ovce i koze, 32.05. Povrće, 32.06. Voće i 32.09. Sjeme, korisnicima se daje na odabir hoće li svoja usavršavanja provesti putem pohađanja tečaja izobrazbe ili korištenjem individualnog savjetovanja ili sudjelovanjem u demonstracijskoj aktivnosti na istu temu.
  • U sustavu krava dojilja, obveza držanja teleta nije više 6 mjeseci nego 2 mjeseca.
  • U intervenciji 31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina, korisnici koji imaju pašnjačke površine unutar Natura 2000 područja, u obvezi su imati najmanje dvije različite vrste (kulture) usjeva/nasada i /ili različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, gdje površina glavne kulture/glavna vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta (pašnjak u Natura 2000 području) ne smije prelaziti 75 posto ukupnih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva.
  • U intervenciji 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama, može se koristiti kruti i/ili tekući stajski gnoj s vlastite farme i/ili kupljen sa stočarskih farmi, koji je primijenjen od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca. 2024. godine. Stajski gnoj potrebno je iznijeti na oraničnu površinu i inkorporirati u tlo unutar 48 sati od iznošenja te dostaviti Agenciji za plaćanja geotagirane fotografije putem AgroGTF aplikacije.


Napomena:
Prema sadašnjim saznanjima koja imamo i nakon uvida u navedenu aplikaciju, korisnici će prije provedbe aktivnosti i njenog fotografiranja morati od agencije tražiti alat  ̋ZADATAK ̋ u aplikaciji, čije otvaranje će im omogućiti korištenje fotografiranja .


Tako zamišljeno praćenje aktivnosti će dodatno zakomplicirati provođenje intervencije korisnicima, na što ćemo mi kao Udruga upozoriti nadležne, no za sada je tako predviđeno.
Korisnici ove intervencije od 2024. godine, mogu biti i oni poljoprivrednici koji uslužno tove stoku.
Za korisnika koji nema dovoljne količine stajskog gnoja ili nema proizvodnju vlastitog, a uslužno tovi, obveza je do 31. prosinca u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva Agenciji za plaćanja, dostaviti ugovor o uslužnom tovu potpisan od strane korisnika i organizatora tova za 2024. godinu, te popunjen obrazac 2., 3. dio za pojedinu vrstu životinja iz Priloga 4. Pravilnika, koji je potpisan od strane korisnika i organizatora tova.

Korisnicima i dalje stoji u obvezi na odlagalištu, stajnjak tretirati pripravcima na bazi Zeolita Klinoptilolita u količini od 0,5 % u odnosu na količinu suhe tvari u stajskom gnoju ili gnojnici. U tu svrhu, sa ciljem smanjenja troškova korisnika, Proizvođačka organizacija Baby Beef će i u 2024.godini nabavljati Zeolit uz najpovoljniju cijenu na tržištu, kako bi spriječila neopravdano dizanje cijena. Za informacije vezane uz predbilježbe i nabavku Zeolita, naši članovi mogu se obratiti Upravitelju Proizvođačke organizacije Željku Jurkinu na broj telefona: 099 323 94 09 ili na e-mail: jurkin.krnjak@gmail.com .


Kampanja zaprimanja jedinstvenih zahtjeva za isplatu potpora, započet će 4. ožujka i trajati do 15. svibnja 2024. godine, a podnošenje Jedinstvenog zahtjeva u roku za zakašnjele zahtjeve do 10. lipnja 2024. godine.
Sve uvjete za dodjelu potpore i ostale informacije možete pronaći u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu, na ovoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_157_2415.html