Naš brand

HRVATSKA JUNETINA

Brand Hrvatska junetina svakim danom sve se više širi. U lancu uzgoja i prodaje već je više od stotinu proizvođača, distributera, mesnica, trgovačkih lanaca, hotela i restorana.

 

 

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi
Baby Beef, Udruga za tov i uzgoj junadi
Hrvatska junetina, Baby beef, beef
1483
post-template-default,single,single-post,postid-1483,single-format-standard,bridge-core-3.1.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_menu_slide_from_right,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi

Poštovani,

s danom 02. ožujkom 2021. godine objavljen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu. Posebnu pažnju obratiti na članak broj 38., vezano uz PVP za tov junadi:


PVP za tov junadi

Članak 38.

(1) PVP za tov junadi dodjeljuje se korisnicima koji se bave tovom junadi i sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa koji je objavljen na mrežnoj stranici HAPIH-a.

(2) Prihvatljiva grla su muška i ženska grla koja u trenutku izlučenja u JRDŽ-u nisu mlađa od 12 mjeseci niti starija od 30 mjeseci, i kod kojih je evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje u Republici Hrvatskoj ili izlučenje za izvoz.

(3) Obvezno razdoblje tova na gospodarstvu korisnika je najmanje 250 dana za muška grla i najmanje 180 dana za ženska grla od dana dolaska grla na gospodarstvo do dana isporuke koja se odvija od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 31. prosinca 2021. godine. Iznimno za grla isporučena od 1. siječnja 2021. do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obvezno razdoblje tova na gospodarstvu je najmanje 120 dana.

(4) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za tov junadi, pri čemu je broj utvrđenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 18. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno broj prijavljenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 16., a za potrebe primjene članka 31. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

(5) Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, Agencija za plaćanja i Ministarstvo razmjenjuju podatke o korisnicima koji su podnijeli zahtjev za PVP za tov junadi i prihvatljivim grlima iz stavka 2. ovoga članka koji su ispunili zahtjeve iz stavka 3. ovoga članka.

Cijeli Pravilnik možete pročitati na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_23_517.html

Također od 8. ožujka 2021. u podružnicama Agencije za plaćanja možete podnijeti Jedinstveni zahtjev za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2021. godinu.  
Više o tome na: https://www.apprrr.hr/danas-zapocinje-podnosenje-jedinstvenog-zahtjeva-za-2021-godinu/