Naš brand

HRVATSKA JUNETINA

Brand Hrvatska junetina svakim danom sve se više širi. U lancu uzgoja i prodaje već je više od stotinu proizvođača, distributera, mesnica, trgovačkih lanaca, hotela i restorana.

 

 

Udruga za tov i uzgoj junadi | OBAVIJEST
Baby Beef, Udruga za tov i uzgoj junadi
Hrvatska junetina, Baby beef, beef
1305
post-template-default,single,single-post,postid-1305,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_menu_slide_from_right,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

OBAVIJEST

Poštovani članovi,

nakon popuštanja i/ili ukidanja pojedinih mjera suzbijanja bolesti COVID-19 i plasiranjem na tržište utovljene stoke koja je zadržana zbog okolnosti u produženom tovu, istovremeno sa utovljenom stokom u poželjnoj prodajnoj dobi i težini, došlo je do pojave neravnoteže na tržištu između ponude i potražnje. Radi smanjenja tržišne neravnoteže ponude i potražnje, u svrhu pomoći proizvođačima utovljene junadi, utovljenih svinja i janjadi za klanje, Vlada Republike Hrvatske je na 231. sjednici održanoj 21. svibnja 2020. godine donijela Odluku o provedbi privremene mjere pomoći za proizvođače izvanredne mjere pomoći za proizvođače tovne junadi, tovnih svinja i janjadi za klanje s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom COVID-19 te za subjekte koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara (dalje u tekstu: Odluka), kojom se želi olakšati plasman utovljene junadi, svinja i janjadi na tržište koji su prešli optimalnu dob ili tjelesnu težinu u kojima se uobičajeno isporučuju na tržište.

Pružanje privremene izvanredne pomoći odvijat će se za prihvatljiva grla zaklana u razdoblju od 22.5.2020. do 21.6.2020. godine.

Mjera 1.: Potpora u sektoru tovnog govedarstva

Za potporu su prihvatljiva muška i ženska grla koja:

  • imaju evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje ili za izvoz u razdoblju od 22.5.2020. do 21.6.2020.,
  • prilikom isporuke na klanje ili u izvoz nisu mlađa od 20 niti starija od 28 mjeseci,
  • su prisutna na gospodarstvu najmanje 150 dana od dana dolaska na gospodarstvo do dana isporuke.

Prema raspodjeli osiguranih sredstava potpore u Državnom proračunu Republike Hrvatske iznos potpore koji će se dodijeliti u Mjeri 1. u sektoru tovnog govedarstva iznosi 4.000.000,00 kuna, koji će biti razmjerno raspodijeljen prema broju prihvatljivih grla, pri čemu najveći jedinični iznos koji će se isplatiti po prihvatljivom grlu iznosi 1.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore u Mjeri 1. ovog Programa po prihvatljivom korisniku može iznositi 100.000,00 kuna.

 

Administrativna kontrola i postupak dodjele potpore

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje poziv na podnošenje zahtjeva za potporu na svojim službenim mrežnim stranicama, obavlja administrativnu obradu zahtjeva za potporu na temelju:

a) navedenih uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu,

b) drugih podataka iz internih baza i evidencija,

c) razmjene podataka s Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske

te vrši isplatu potpore.

Za Mjeru 1., Mjeru 2. i Mjeru 3. korisnici podnose zahtjev za potporu putem AGRONET sustava u razdoblju od 22.5.2020. do 12.6.2020.

Za Mjeru 4. korisnici koji nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika te samim time nemaju pristup AGRONET sustavu, dužni su:

a) u razdoblju od 22.5.2020. do 12.6.2020. dostaviti zahtjev za registraciju u evidenciju korisnika elektroničkim putem na e-mail: trgovinske.mjere@apprrr.hr na obrascu koji će biti objavljen na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja

b) podnijeti zahtjev za potporu za ovu Mjeru u razdoblju od 22.5.2020. do 19.6.2020.

Nakon provedenih kontrola Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za svaku Mjeru donosi i korisnicima dostavlja:

a) Odluku o odobrenju isplate podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore.

b) Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje potpore podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Pravo na prigovor i povrat sredstava propisani su odredbama Zakona o poljoprivredi (NN 118/18).

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Kompletnu Obavijest o provedbi Odluke Vlade Republike Hrvatske o privremenoj izvanrednoj pomoći za proizvođače tovne junadi s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom Covid – 19 možete pročitati na linku OBAVIJEST ZA PROVEDBU ODLUKE VLADE RH, 21.5.2020

Dodatnih 9 milijuna kuna pomoći stočarstvu

Za sve dodatne informacije obratiti se možete u ured Udruge Baby Beef.