Naš brand

HRVATSKA JUNETINA

Brand Hrvatska junetina svakim danom sve se više širi. U lancu uzgoja i prodaje već je više od stotinu proizvođača, distributera, mesnica, trgovačkih lanaca, hotela i restorana.

 

 

Udruga za tov i uzgoj junadi | Promemorija s sastanka održanog 04. listopada 2017. godine s potpredsjednikom Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, gospodinom dr.sci. Josipom Križanićem
Baby Beef, Udruga za tov i uzgoj junadi
Hrvatska junetina, Baby beef, beef
714
post-template-default,single,single-post,postid-714,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_menu_slide_from_right,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Promemorija s sastanka održanog 04. listopada 2017. godine s potpredsjednikom Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, gospodinom dr.sci. Josipom Križanićem

Sastanku su prisustvovali:

dr.sci. Josip Križanić, potpredsjednik Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora,

Zvonimir Širjan, predsjednik odbora za tovno govedarstvo Hrvatske poljoprivredne komore,

Darko Celovec, potpredsjednik odbora za tovno govedarstvo Hrvatske poljoprivredne komore,

Toni Raič, predsjednik Udruge za tov i uzgoj junadi „Baby-beef“,

Dejan Majdak, član Udruge za tov i uzgoj junadi „Baby-beef“,

Nikola Pavičić, član Udruge za tov i uzgoj junadi „Baby-beef“.

 

Teme sastanka su bile: 1) Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu,

2) promjena Uvjeta za dobrovoljno označavanje mesa Znakom Meso     hrvatskih farmi za kategoriju svježe juneće meso,

1) Sastanak je započeo aktualnom temom, novim Prijedlogom zakona o poljoprivrednom zemljištu, a diskusija se većinom odnosila na dio Prijedloga zakona koji uređuje zakup poljoprivrednog zemljišta.

 

Sudionici su dali pozitivno mišljenje na Prijedlog zakona s obzirom da predviđa davanje prava prvenstva na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta fizičkim i pravnim osobama koje se najmanje tri godine od objave javnog natječaja bave stočarskom proizvodnjom.

Izražen je zajednički stav da stavak (1 a) članka 36. kojem se uređuje pravo prvenstva zakupa  treba drugačije urediti i izmijeniti kriterij područja granice lokalne samouprave, jer bi bilo pravičnije  te  bolje rješenje da se pravo prvenstva određuje prema kriteriju radijusa 50 kilometara od prebivališta ili sjedišta ili proizvodnog objekta u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

Na taj način bi se farme koje se nalaze na rubnim područjima, ali ipak izvan granica lokalne samouprave na kojima je raspisan natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta,  mogle javljati na natječaj i konkurirati za zemlju u susjednim jedinicama lokalne samouprave te doći do potrebnog zemljišnog fonda.

Upozoreno je na potrebu skraćivanja roka iz stavak (1 b) članka 36. koji se odnosi na ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda  koji ne može biti kraći od pet godina. Ugovori o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda sklapaju se na vrijeme do pet godina te se mogu razvrgnuti i prije proteka navedenog roka u slučaju raspisivanja javnog natječaja za predmetno zemljište. U takvim situacijama dotadašnji posjednik ovlašten je pobrati usjeve s proizvodnih cjelina i predati posjed novom zakupniku koji je dobio poljoprivredno zemljište na javnom natječaju.

Ukoliko će biti potreban mirni posjed od pet godina da bi se steklo pravo prvenstva zakupa,  posjednici koji koriste poljoprivredno zemljište kraće od pet godina biti će u istom položaju kao i oni koji nisu u mirnom posjedu zemljišta te se na taj način neće vrednovati njihova dotadašnja briga i uložena sredstva u takvo zemljište.

Prijedlog sudionika sastanka je da se rok od pet godina skrati na dvije godine.

Kako pojedini proizvođači imaju u zakupu farme i proizvodne objekte, te vlasnik ne mora u isto vrijeme biti i posjednik životinje potrebno je razgraničiti status vlasnika i posjednika kako bi se jasno odredilo tko može konzumirati prava iz natječaja.

 

2) Tema promjene Uvjeta za dobrovoljno označavanje mesa Znakom Meso  hrvatskih farmi za kategoriju svježe juneće meso,od općeg je interesa kako za proizvođače tako i za potrošače junećeg mesa u R Hrvatskoj. Stav je svih sudionika sastanaka da se promjene Uvjeta nisu smjele provoditi bez prethodne suglasnosti proizvođača tovne junadi. Kako se promjene odnose na spornu izmjenu kojom se zahtjeva da životinja bude rođena u R Hrvatskoj projekt Meso  hrvatskih farmi za kategoriju svježe juneće meso je praktično ugašen.

Tom promjenom, hrvatski potrošači junećeg mesa neće moći razlikovati meso životinja koje su utovljene i zaklane u R Hrvatskoj i ono meso uvezeno iz drugih zemalja.